12 juli 2016

 


21 juli 2016

 


11 augustus 2016

 

 

 


26 september 2016

 


5 oktober 2016

 

Officiële vragen art. 47 aan het college

Opnieuw veel klachten over maden en stank in GFT-container!

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURGLogo LST
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                             Tilburg, 22 juni 2017                                                                                                                    

 

Geacht College,                                                                                                
                             

Opnieuw veel klachten over maden en stank in GFT-container!

 

Vorig jaar heeft u als college van B&W besloten om de GFT-containers niet meer wekelijks te legen. De LST voorzag problemen met hygiëne / volksgezondheid en stank. Ook voor de medewerkers van het BAT is het vreselijk om de enorm stinkende containers met maden en vliegen te moeten legen.
Als de GFT-container in de zomer wekelijks wordt opgehaald kan de extra ophaalronde voor tuinafval ook weer komen te vervallen.
 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaand vraag:

  1. Door de warme zomermaanden worden de problemen bij de GFT-containers wederom pijnlijk duidelijk met vele maden en vliegen. Daarom vraagt / smeekt de LST u om het vorig jaar genomen besluit te heroverwegen en in de zomermaanden de GFT-containers weer gewoon wekelijks te legen?

 

Hans Smolders namens de LST ( Lijst Smolders Tilburg )   

 

 


23 juni 2017

Klik hier voor een vergroting

 


24 augustus 2017

Klik hier voor een vergroting

 

INITIATIEFVOORSTEL

Gft wekelijks ophalen in de zomer

 


7 oktober 2017

 


23 oktober 2017

Klik hier voor een vergroting

 

Officiële vragen art. 47 aan het college

 


2 maart 2018

 

Officiële vragen art. 47 aan het college

Wekelijks ophalen GFT container

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2018